44

ძვირფასო კოლეგებო, გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ თბილისის მერვე ს...

გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ თბილისის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,,ახალი ნაბიჯები კრიტიკულ მედიცინაში" მუშაობაში. სიმპოზიუმი შედგება 2016 წლის 28-31 ოქტომბერს და სიმპოზიუმის ყველა მონაწილე გათავისუფლებულია სარეგისტრაციო გადასახადისაგან. სიმპოზიუმის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვ...

დამატების დრო: 2016-06-20

45

ძვირფასო კოლეგებო...

სააქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი აგრძელებს საქართველოს და უცხო ქვეყნების მოქალაქეების მიღებას რეზიდენტურასა და დოქტორანტურაში საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. რეზიდენტურის პროგრამის დამთავრების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, ხოლო დოქტორანტურა დამთავრებულებს მიენიჭება...

დამატების დრო: 2016-06-20380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.