60

საქართველოსკრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი...

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი დაარსდა 1992 წლის 20 აპრილს (რეგისტრაციის #01-17-08/401) როგორც კატასტროფათა და კრიტიკულ მდგომარეობათა საერთაშორისო ცენტრი. 1996 წლის 26 მარტიდან (ლიცენზიის# 21/72) იგი ფუნქციონირებს როგორც კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი. ინსტიტუტმა მოიპოვა აკრედიტაცია (გადაწყვეტილება #2-19/284) #18 პროტოკოლით, შედგენილი 2005 წლის 7 თებერვალს აკრედიტ...

დამატების დრო: 2019-01-07

61

ძვირფასო კოლეგებო...

 

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი აგრძელებს  საქართველოსა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთა მიღებას რეზიდენტურისა და დოქტორანტურის პროგრამებში. რეზიდენტურის პროგრამის დასრულების შემდეგ ექიმები ღებულობენ შესაბამისი ფორმის სერტიფიკატს,ხოლო დოქტორანტებს ენიჭებათ PHD აკადემიური ხარისხი.რეზიდენტურის ხანგრძლიობა სხვადასხ...

დამატების დრო: 2019-01-07380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.