დაცული დისერტაციები


ბადრი ნიკოლოზის ძე ცუცქირიძე - ”პლაზმური ნაკადების გამოყენება კიდურების საბრძოლო დაზიანების დროს” 21.12.2007წ
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - სერგო ჯაიანი

სამეცნიერო კონსულტანტი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - გურამ მგალობლიშვილი
მიშა ელგუჯას ძე ღონღაძე - ”იმუნოსუპრესიული რეჟიმის ინდივიდუალიზაცია HCV ინფიცირებულ რეციპიენტებში თირკმლის გადანერგვის დროს” 30.04.2008წ სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - თამაზ შიოშვილი
სამეცნიერო კონსულტანტი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ჟაკ დანტალი

ზვიად ზურაბის ძე ხელაძე - ”პროგენიტული პრეკურსორების კომიტირების მართვა კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს" 30.11.2008წ Georgian version / Russian version / English versiom სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

ანჟელა ალიკოს ასული ფალავანდიშვილი - ”ძვლის ტვინში მიმდინარე ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს” Georgian version / Russian version / English versiom სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე მიმდინარე სადოქტორო პროგრამებზე მომუშავე დოქტორანტების სია

ნინო გოგიჩაიშვილი - ”რესპირატორთან ასოცირებული პნევმონიების ანტიბაქტერიული თერაპიის ოპტიმალური ტაქტიკის შემუშავება შეზღუდული რესურსების დროს” სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - თემურ კოდუა

ნანა კვიციანი - ”პლაზმური ნაკადის გამოყენება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ნაწოლების კომპლექსურ მკურნალობაში” სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ბადრი ცუცქირიძე

გიორგი ჩახუნაშვილ - პლაზმური ნაკადის გამოყენება რესპირატორთან ასოცირებული პნევმონიების სამკურნალოდ სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - სერგო ჯაიანი

დათო ჩახუნაშვილი - პლაზმური ნაკადის გამოყენება კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა კუჭის ლორწოვანის მწვავე წყლულების პრევენციის მიზნით სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - სერგო ჯაიანი

მეფარიძე მაია - ”ენერგეტიკული ბალანსი სეფსისთან ასოცირებულ კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს ინსულინური და კონტრინსულინური ფაქტორების ცვლის თავისებურებანი” სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - თემურ კოდუა

დევიძე გიორგი - ”ქირურგიული ინფექციით გართულებული დიაბეტური ტერფით დაავადებულთა ანტიბაქტერიული თერაპიის თავისებურებანი” სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ალექსანდრე ქისტაური

ზვიად ზურაბის ძე ხელაძე - ”პროგენიტული პრეკურსორების კომიტირების მართვა კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს" 30.11.2008წ სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

ანჟელა ალიკოს ასული ფალავანდიშვილი - ”ძვლის ტვინში მიმდინარე ცვლილებათა თავისებურებანი კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს” სამეცნიერო ხელმძღვანელი: საქართველოს მედიცინის აკადემიის აკადემიკოსი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი - ზურაბ ხელაძე

380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.