საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი

დაარსებულია 1992 წლის 20 აპრილს "კატასტროფათა და კრიტიკული მედიცინის საერთაშორისო ცენტრის" სახელით (ლიცენზია N01–17–08/401). 1994 წლის 26 მარტიდან მუშაობს "კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტის სახელით"(ლიცენზია N21/72). საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკრედიტაციის საბჭოს 2005 წლის 7 თებერვალს, N18 ოქმის საფუძველზე მიენიჭა სახელმწიფო აკრედიტაცია(გადაწყვეტილება N2–19/274). ხოლო 2016 წლის 5 მაისის დადგენილებით ინსტიტუტს საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მიენიჭა ავტორიზაცია (გადაწყვეტილება N99–51604).

 

 

დამატების დრო: 2017-01-31


მსგავსი სიახლეები380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.