ძვირფასო კოლეგებო

 

საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი აგრძელებს  საქართველოსა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთა მიღებას რეზიდენტურისა და დოქტორანტურის პროგრამებში. რეზიდენტურის პროგრამის დასრულების შემდეგ ექიმები ღებულობენ შესაბამისი ფორმის სერტიფიკატს,ხოლო დოქტორანტებს ენიჭებათ PHD აკადემიური ხარისხი.რეზიდენტურის ხანგრძლიობა სხვადასხვა სპეციალობათა მიხედვით 3-5 წელია,ხოლო დოქტორანურის-3 წელი.პროგრამა ფასიანია,დეტალების გასაცნობად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. 

 

დამატების დრო: 2019-01-07


მსგავსი სიახლეები380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.