დირექტორის მოადგილე


1.

ზვიად ხელაძე

აღმასრულებელი დირექტორი,საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,პროფესორი

2.

CIRA AKOBIA

HACKED BY PENTAGON111 HACKED BY PENTAGON111 HACKED BY PENTAGON111 HACKED BY PENTAGON111



380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.