კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი


1.

სოფიო მახარაძე

კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის უფროსი

2.

ხათუნა სინჯიკაშვილი

3.

სოფიო ჟამერაშვილი

უფროსი მედდა

4.

მაია მახარაშვილი

მედდა

5.

მარიამ სიხაშვილი

მედდა

6.

ქეთევან ბიბილაშვილი

ექთნის ასისტენტი

7.

საბინა მამედოვა

ექთნის ასისტენტი

8.

ირმა ტატიშვილი380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.