ნევროლოგიის დეპარტამენტი


1.

თამაზ კერძევაძე

ნევროლოგიის განყოფილების უფროსი

2.

გრიგოლ ბრეგაძე

ექიმი ნეიროქირურგი

3.

იურა კურახჩიშვილი

ექიმი ნეიროქირურგი

4.

გოგა გეგია

ექიმი ნეიროქირურგი

5.

მარიკა მეტრეველი

ექიმი ნეიროპათოლოგი, ასოცირებული პროფესორი380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.