ნევროლოგიის დეპარტამენტი


1.

გრიგოლ ბრეგაძე

ექიმი ნეიროქირურგი

2.

გოგა გეგია

ექიმი ნეიროქირურგი

3.

მარიკა მეტრეველი

ექიმი ნევროპათოლოგი, ასოც.პროფესორი

4.

სონია ჟამერაშვილი

საექთნო სამსახური–უფროსი

5.380059, ჩაჩავას ქუჩა 1, ქ.თბილისი, საქართველო.

ტელ : (+995) 577 424-797    ფაქსი : (+99532) 51 67 21

http://www.ccmi.edu.ge    http://www.kheladze.ge

კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
ინსტიტუტის საქმიანობის უმთავრესი მიმართულებებია: კრიტიკული მედიცინის კადრების მომზადება, გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, მეცნიერული კვლევა, პრაქტიკული მედიცინა, საგამომცემლო საქმიანობა.